1. Vispārējās privātuma noteikumu normas.

Šie privātuma noteikumi (turpmāk – „noteikumi”) reglamentē galvenos principus un kārtību, uz kādu balstās Pārdevējs Slēgtā akciju sabiedrība „2 sesutės” (turpmāk – „Pārdevējs”), interneta veikalā www.max2lash.lt (turpmāk – „interneta veikals”) apstrādājot Pircēju (turpmāk – „jūsu”) personas datus. Jūsu personas datu apstrādi nosaka šie noteikumi, Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likums un citi tiesību akti, kas reglamentē šādu datu vākšanu. 

2. Personas (klientu) datu nodošana trešajām pusēm.

Pārdevējam ir tiesības nodot informāciju trešajām pusēm tikai 3. punkta 2. daļas mērķu sasniegšanai. Pārdevējs nenodod jūsu personas datus trešajām pusēm, ja nav saņēmis atsevišķu jūsu piekrišanu, izņemot LR likumā noteikto kārtību.

3. Reģistrācijas iesniegšanas noteikumi.

3.1. Jums reģistrācijas veidlapā par sevi jāsniedz pilnīga un pareiza informācija. Ja reģistrācijas veidlapā sniedzat neprecīzus, melīgus vai maldinošus datus, Pārdevējam ir tiesības anulēt jūsu pasūtījumu. Pārdevējs atzīst un ciena katras fiziskās personas, kas apmeklē interneta veikalu, tiesības un privātumu. Pārdevējs vāc un izmanto fiziskās personas datus (vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pasta adresi un citu interneta veikala reģistrācijas veidlapā norādīto informāciju), lai:

3.1.1. izpildītu jūsu preču vai pakalpojumu pasūtījumus;

3.1.2. atrisinātu problēmas (ja tādas rastos), kas saistītas ar preču izsniegšanu vai piegādi.

Personas dati tiek apstrādāti ar līdzekļiem, kuri aizsargā šos datus no nelikumīgas iznīcināšanas, atklāšanas vai citām nelikumīgām darbībām.

3.2. Datus, kas nav personas dati, t.i., datus, kas saistīti ar jūsu nopirktajām precēm, Pārdevējs var izmantot statistikas nolūkiem. Šāda statistikas datu vākšana neļaus tieši vai netieši noteikt jūsu personas identitāti. Pārdevējs atstāj sev tiesības statistikas datus nodot trešajai pusei. 

4. Personas datu apstrāde.

Jūs piekrītat, ka personas dati, kurus jūs pēc savas gribas sniedzāt reģistrācijas veidlapā, tiktu apstrādāti, balstoties uz šiem noteikumiem.

5. Informācijas vai pretenzijas nodošana.

Visi paziņojumi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek nosūtīti pa e-pastu info@2sesutes.lt vai pastu. Atbildi Pārdevējs sniedz tādā formā, kādā ir saņēmis paziņojumu vai pretenziju.

6. Privātuma noteikumu grozīšana.

Pārdevējam ir tiesības daļēji vai pilnīgi grozīt Privātuma noteikumus, par to paziņojot interneta veikalā. Ja Jūs pēc šo noteikumu grozīšanas izmantojat interneta veikala sniegtos pakalpojumus, Pārdevējs saprot, ka jūs esat piekritis nosacījumu grozīšanai.

7. Privātuma noteikumu noslēguma normas.

Šiem Privātuma nosacījumiem piemērojamas Lietuvas Republikas tiesības. Visas nesaprašanās, kas radušās par šo noteikumu izpildi, ir jārisina sarunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, nesaprašanās jārisina Lietuvas Republikas likumos noteiktā kārtībā.

Slēgtā akciju sabiedrība „2 sesutės”